Dynamický výpočet základu ventilátoru na Ukrajině

Stavba: Základu ventilátoru DOPOL – FAN v areálu JSC „Podilski Cement“ na Ukrajině
Objednatel: Zima Václav, Pardubice
Vypracováno: 07/2009 až 08/2009

Předmětem této práce byl dynamický výpočet základu pro ventilátor Dopol Fan, objekt 11.4, v areálu JSC „Podilsky Cement“ na Ukrajině. Základ ventilátoru je masivní železobetonová stolice, která je prostřednictvím základové desky na pilotách osazena v terénu.

Dynamický výpočet základu byl proveden pro dva výpočetní modely. První výpočetní model odpovídal aktuální projektové dokumentaci objednatele. Vypočtená odezva a vibrace základu však na tomto modelu byly značně vysoké, proto bylo nutné upravit tvar základu, aby soustava „stroj – základ – podloží“ byla dostatečně spolehlivá.