Výpočet základu pro elektromotor ve Sladovně v Kroměříži

Stavba: Základ pro elektromotor s převodovkou, SO 005b Hvozd Fáze 2
Objednatel: HIBIS s.r.o., Praha 4
Vypracováno: 02/2009 až 03/2009

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu dvojice základových stolic pro osazení elektromotorů s převodovkami v objektu SO 005b – Hvozd – Fáze 2 ve Sladovně v Kroměříži.