Měření vibrací od dopravy bytového domu Eurydika v Praze 9

Stavba: Bytový dům Eurydika v Praze Vysočanech
Objednatel: Němec Polák spol. s r.o.
Vypracováno: 03/2011 až 04/2011
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na vybraných stanovištích v areálu pro výstavbu bytového domu Eurydika v Praze Vysočanech. Výsledky měření budou sloužit jako podklad pro pozdější dynamický výpočet objektu.