Znalecký posudek dokumentace stavby Sport Relax Centrum v Praze

Stavba: Sport Relax Centrum, Praha 10
Objednatel: Metrostav a.s., Divize 1, Praha 5
Vypracováno: 07/2008 až 10/2008

Znalecký posudek dokumentace stavby Sport Relax Centrum v Praze 10. Posouzení se týkalo prováděcí projektové dokumentace, na základě vzniklých pochybností o správnosti navrženého statického řešení konstrukce. Cílem posudku bylo znalecké zhodnocení, zda při návrhu a posouzení konstrukce byla projektantem dodržena pravidla pro její bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost.

Náplň práce:

  • kontrola statického výpočtu a prováděcí projektové dokumentace,
  • soupis zjištěných závad statického výpočtu a dokumentace,
  • doporučení pro doplnění dokumentace a závěr.