Znalecký posudek příčin vzniku trhlin v rodinných domech v Průhonicích

Stavba: Rodinné domy v Průhonicích, číslo parcely 682/101
Objednatel: Petr Kabeláč, Rudná
Vypracováno: 11/2007 až 02/2008

Znalecký posudek příčin vzniku trhlin v rodinných domech manželů Kabeláčových a Prokopových v Průhonicích.

Náplň práce:

  • prohlídka obou rodinných domů v Průhonicích,
  • kontrola a posouzení projektové dokumentace a stavebního deníku prováděcí firmy,
  • stanovení příčin vzniku trhlin ve zdivu obou rodinných domů,
  • hodnocení závažnosti poruch a závěr.