Posouzení stropních trámů výrobní budovy ve Slané u Semil

Stavba: Rekontrukce výrobní budovy společnosti Beneš a Lát, slévárna a strojírna a.s.
Objednatel: ORGATEX – NÁCHOD s.r.o.
Vypracováno: 04/2005
poruchy staveb

Náplň práce:

  • prohlídka stropní konstrukce a popis poruch a závad,
  • posouzení trhlin a stanovení příčin jejich vzniku,
  • doporučení opatření pro zesílení stropní konstrukce.