Dynamický výpočet základu ventilátoru na Ukrajině

Stavba: Základ ventilátoru, objekt 11.1, JSC Podilski Cement, Ukrajina
Objednatel: Ing. Václav Zima, CSc., Pardubice
Vypracováno: 06/2008 až 07/2008

Dynamický výpočet základu ventilátoru v areálu JSC Podilski Cement na Ukrajině. Základ ventilátoru je masivní železobetonová stolice na základové desce. Založení bylo uvažováno ve dvou variantách, (a) základová deska je osazena na stávajícím podloží, (b) podepření základové desky pilotami.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, norem a použitých programů,
  • sestavení výpočetního modelu soustavy stroj - základ – podloží,
  • stanovení statických a dynamických zatížení soustavy,
  • výpočet a posouzení odezvy konstrukce na statická zatížení,
  • Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů,
  • výpočet a posouzení odezvy konstrukce na dynamická provozní a havarijní zatížení,
  • shrnutí výpočtů a závěr.