Studie zdrojů vibrací v areálu Západní město - Stodůlky v Praze

Stavba: Areál Západní město - Stodůlky, Praha 5
Objednatel: Building s.r.o. Praha
Vypracováno: 04/2005
technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

Náplň práce:

  • popis možných zdrojů vibrací a jejich vlivu na novou zástavbu,
  • metodika možností snižování vlivu vibrací na konstrukce,
  • vliv tvaru a založení konstrukce na intenzitu vibrací v objektu,
  • vliv vzdálenosti od zdroje a okolního prostředí na intenzitu vibrací,
  • popis a hodnocení možností odpružení objektu,
  • doporučený postup pro návrh a realizaci odpružení,
  • cenové relace různých variant odpružení.