Měření a vyhodnocení vibrací ve stanici metra Luka

Stavba: Stanice metra Luka, objekt Luka I a pozemek Luka II
Objednatel: CAMA Architekti s.r.o. (Praha 7)
Vypracováno: 06/2014měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

Předmětem je měření a vyhodnocení vibrací v areálu pro výstavbu budovy Luka II a jeho blizkém okolí. Dominantním zdrojem vibrací v areálu budoucí stavby je především provoz vlakových souprav v metru na trase B.

Cílem měření vibrací bylo posouzení intenzity a frekvenčního složení vibrací, které se budou do budoucího objektu Luka II šířit jako technická seizmicita.