Statický a seismický výpočet ocelové konstrukce v Gebze, Turecko

Stavba: Procter & Gamble Plant v Gebze, Turecko
Objednatel: Němec Polák spol. s r.o. (Praha 7)
Vypracováno: 06/2010 až 07/2010

Cílem této práce bylo provedení statického a seismického výpočtu ocelové konstrukce pro zařízení MAXON a AHU UNIT v Procter & Gamble Plant v Gebze v Turecku. Výpočet byl proveden samostatně pro dvě části konstrukce. První konstrukce je nosnou konstrukcí pro technologické prvky MAXON, BURNER FAN, PIPE TRAIN a navazující potrubí a příslušenství. Druhá konstrukce je nosnou konstrukcí pro AHU UNIT a navazující potrubí.

Výpočet a posouzení konstrukcí bylo provedeno podle zásad a metodiky EN 1990 (zásady navrhování konstrukcí), EN 1991 (zatížení konstrukcí), EN 1993 (navrhování ocelových konstrukcí) a EN 1998 (navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení). Při stanovení zatížení byly použity předané podklady a požadavky investora pro místní podmínky lokality v Gebze v Turecku.