Posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích v Praze 4

Stavba: BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a v Praze 4
Objednatel: Hochtief CZ a.s., Praha
Vypracováno: 03/2010 až 04/2010

Cílem znaleckého posudku byloposouzení příčin vzniku trhlin ve stropních deskách podzemních garážových podlaží. Znalecký posudek byl založen na přepočtu části stropní desky nad 4. PP a jejího vyztužení a na prohlídce konstrukce stropních desek podzemních podlaží v tomto objektu.