Výpočet a posouzení regálů na ždímací válce pro TPCA v Kolíně

Stavba / konstrukce: Ocelové regály na ždímací válce
Objednatel: Besaleel, Daniel Pečenka, Kutná Hora
Vypracováno: 08/2007 až 12/2007

Statický výpočet a posouzení dvou typů ocelových regálů pro ždímací válce pro Toyota Peugeot Citroen Automobile v průmyslové zóně Ovčáry u Kolína. Podkladem pro výpočet byly předané výkresy válců a regálů. Výsledkem výpočtu byly deformace, vnitřní síly a napětí v nosných částech konstrukce, potřebné pro posouzení z hlediska mezních stavů podle platných normových předpisů.