Posouzení stropní konstrukce objektu přádelny po požáru

Stavba: Přádelna v Jaroměři
Objednatel: Clasic Cotton spol. s r.o., Jaroměř
Vypracováno: 08/2010

Předmětem tohoto posouzení byl statický stav nosné konstrukce objektu přádelny po požáru uvnitř 2. NP.