Měření vibrací základu papírenského stroje ve Větřní

Stavba: Rekonstrukce papírenského stroje PS7 Roto v JIP - Papírny Větřní
Objednatel: DIF spol. s r.o., Bohumín
Vypracováno: 03/2005 až 06/2005
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Důvodem připravované rekonstrukce technologické části papírenského stroje PS7 Roto bylo navýšení provozní rychlosti. Cílem měření bylo posoudit stavební konstrukci z hlediska stávajících a předpokládaných vibrací od provozu stroje a navrhnout nutné úpravy.

Náplň práce:

  • měření vibrací základu papírenského stroje PS7 Roto,
  • hodnocení vibrací z hlediska spolehlivosti stavební konstrukce jako celku i jejích částí,
  • nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu stavební konstrukce,
  • analýza důsledků zvýšení provozní rychlosti stroje a navýšení vibrací pro spolehlivost stavební konstrukce,
  • doporučení pro další postup rekonstrukce.