Posudek čtyřpodlažní administrativní budovy v Kutné Hoře

Stavba: Administrativní budova v blízkosti ulice Vítězná 425, Kutná Hora
Objednatel: J.K.S. Praha spol. s r.o., Praha 6
Vypracováno: 10/2007 až 11/2007

Statický posudek čtyřpodlažní administrativní budovy v Kutné Hoře v blízkosti ulice Vítězná 425. Cílem práce bylo posoudit záměr objednatele provést přestavbu budovy na ubytovací prostory.