Analýza území pro stanovení vibrační ochrany v areálu Waltrovka

Stavba: Objekty M1, M12, S1, S2 a S4 v areálu Waltrovka v Praze
Objednatel: Cigler Marani Architects s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 01/2010 až 02/2010
technická seizmicita

Předmětem této práce byla analýza ohrožení budoucích objektů M12, S1, S2 a S4 a stávajícího objektu M1 v areálu Waltrovky v Praze 5 – Jinonicích od povrchové dopravy po Radlické ulici a od vlaků po blízké železniční trati.

Trasa metra je v relativně velké vzdálenosti od posuzovaných objektů a dá se předpokládat, že tyto objekty prakticky neovlivní. Železniční trať je ve vzdálenosti 30 až 35 m od okrajů budov a se změnou situování železniční tratě se neuvažuje. Naopak se předpokládá rekonstrukce ulice Radlická, po které se tato ulice bude nacházet v bezprostřední blízkosti jižních částí posuzovaných budov, přibližně ve vzdálenosti okolo 5 m.

Cílem bylo doporučení pro řešení vibroizolace jednotlivých budov a návrh vhodných konstrukčních řešení pro snížení přenosu vibrací, tedy návrh způsobu, rozsahu a skladby vibrační ochrany, včetně doporučení vhodných typů materiálů: (a) podle možností konstrukčního řešení objektu a zatížení, (b) podle požadavků na ochranu jednotlivých částí objektu.