Posudek poruch stropů podzemních garáží budovy Lighthouse

Stavba: Budova Lighthouse č. 1566 v Praze Holešovicích
Objednatel: Společná Advokátní Kancelář
Vypracováno: 08/2011 až 09/2011
poruchy staveb

Znalecký posudek porušení stropů podzemních garáží trhlinami v budově Lighthouse č. 1566 v Praze Holešovicích.