Výpočty a posouzení
Zatížení
Měření a posudky
Časové omezení
od: do:
« 12345 »  vše

Předmětem této studie byla analýza ohrožení objektu Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka vibracemi od provozu vlaků metra a od ostatních mechanizmů ve stanici metra Jinonická na...   ...více

Cílem práce bylo provedení statického, dynamického a seismického výpočtu trojice buněk chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro tepelnou elektrárnu Ernesto Che...   ...více

Výpočet únosnosti stropní konstrukce haly 1 v závodě Hartmann Rico ve Chvalkovicích. Cílem práce bylo stanovení únosnosti stropní konstrukce nad suterénem (1.PP) a nad přízemím...   ...více

Statický výpočet železobetonové konstrukce bazénu VCHV 4×9 m a dvou odtokových kanálů z bazénu pro elektrárnu Stavropol GRES v Rusku. Předmětem analýzy byla základová deska (dno...   ...více

Měření vibrací a hodnocení výsledků měření v budově Štětkova 18 na Praze 4, v rámci vibračního průzkumu pro plánovanou výstavbu nové administrativní budovy v této lokalitě....   ...více

Náplň práce: Měření vibrací v rámci vibračního průzkumu území v areálu North East Corner v Praze Holešovicích. Posouzení úrovně vibrací, které se do areálu šíří od...   ...více

Znalecký posudek dokumentace stavby Sport Relax Centrum v Praze 10. Posouzení se týkalo prováděcí projektové dokumentace, na základě vzniklých pochybností o správnosti navrženého...   ...více

/Posouzení trhlin na nosných sloupech a obvodovém plášti bytového domu Nad Vavrouškou 698/22 v Praze 8, Tróji./ Náplň práce: prohlídka domu Nad Vavrouškou 698/22 v Praze 8,...   ...více

Náplň práce: Měření vibrací v rámci vibračního průzkumu území mezi Václavským náměstím, Jindřišskou ulicí, Panskou ulicí a Palácem Savarin v ulici Na Příkopě. Posouzení...   ...více

Měření vibrací a zkoušky pevnosti betonu základu papírenského stroje PS 6 v JIP Větřní. Cílem měření byla analýza úrovně vibrací na základu stroje z hlediska stavební...   ...více

Studie zatížení při pádu letadla do terénu v rámci projektu "MPO 7-LEG, etapa 9, Bezpečnost při pádu letadla do okolí jaderné elektrárny". Cílem studie bylo doporučení pro...   ...více

Posouzení statických úprav vybraných konstrukčních částí Zámku v Dobřenicích. Cílem posudku byl (a) návrh způsobu výstavby výtahové šachty pro jídelní výtah a posouzení...   ...více

Studie ohrožení objektu Blue Tower v Praze vibracemi od dopravy. Jedná se o vliv provozu po dálnici, okolních komunikacích a na trase metra. Náplň práce: popis použitých...   ...více

Studie ohrožení budov v areálu Tower City v Praze Holešovicích vibracemi od dopravy. Jedná se o vliv silničního a tramvajového provozu po okolních komunikacích. Náplň práce:...   ...více

Dynamický výpočet základu ventilátoru v areálu JSC Podilski Cement na Ukrajině. Základ ventilátoru je masivní železobetonová stolice na základové desce. Založení bylo uvažováno...   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže pro elektrárnu Stavropol GRES v Rusku. Předmětem analýzy byla vnitřní vestavba chladicí věže....   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Muridke 234 MW v Pákistánu. Osm za sebou...   ...více

Náplň práce: Seismický výpočet trafostanice: popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů, stručný popis konstrukce a parametrů prostorového modelu,...   ...více

Náplní prací byla technická pomoc a návrh podmínek pro provedení a pokládku pryžových desek v základové spáře objektu Digital Park II v Bratislavě – Petržalce.   ...více

Znalecký posudek příčin vzniku trhlin v rodinných domech manželů Kabeláčových a Prokopových v Průhonicích. Náplň práce: prohlídka obou rodinných domů v Průhonicích,...   ...více

Statický výpočet a posouzení dvou typů ocelových regálů pro ždímací válce pro Toyota Peugeot Citroen Automobile v průmyslové zóně Ovčáry u Kolína. Podkladem pro výpočet byly...   ...více

Návrh, výpočet a posouzení pružného uložení základu zařízení LEICA S 250 v areálu firmy PULSAR 2 v Moskvě. Cílem práce byl návrh pružného uložení zařízení z hlediska...   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Muridke 234 MW v Pákistánu. Osm za sebou...   ...více

Statický posudek čtyřpodlažní administrativní budovy v Kutné Hoře v blízkosti ulice Vítězná 425. Cílem práce bylo posoudit záměr objednatele provést přestavbu budovy na...   ...více

Objekt COPA Centrum Národní je ohraničený obchodním domem Tesco a ulicemi Charvátovou, Vladislavovou, Purkyňovou a Spálenou v Praze 1. Cílem prací bylo navrhnout vhodnou antivibrační...   ...více

Cílem práce bylo provedení měření vibrací v domě "Nad Muzeem" na Praze 2 od účinků vlakové dopravy na kolejišti Hlavního nádraží v Praze a Vinohradských tunelech, které...   ...více

Analýza území Nádraží Bubny z hlediska ohrožení budoucí zástavby vibracemi od povrchové i podpovrchové dopravy, jako podklad pro navrhování zástavby. Cílem analýzy bylo...   ...více

Měření a posouzení vibrací od provozu lisů ve výrobní hale firmy MWM Mechanika v Robčicích. Ve výrobní hale jsou osazeny dva velké lisy pro lisování obrobků z pásů plechu. Lisy...   ...více

Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání technologické plošiny se strojním vybavením firmy Hexagon Polymers Compounding v Uničově.   ...více

Posouzení vybraných ocelových konstrukcí ve hlavní výrobní budově a betonového panelového stropu haly. Na Práce byla rozdělena do několika etap: Posouzení rezerv únosnosti...   ...více

« 12345 »  vše