Posudek trhlin v podlahách prodejny Hypernova v Karviné

Stavba: Hypernova Centrum Karviná, Karviná-Fryštát
Objednatel: AHOLD Czech Republic a.s., Brno
Vypracováno: 11/2005
poruchy staveb

Cílem znaleckého posudku bylo stanovení příčin vzniku trhlin v podlahách a dalších nosných železobetonových prvcích stavby Hypernova Centrum Karviná.