Výpočet základu pod ventilátorem v Chemopetrolu Litvínov

Stavba: Betonový základ pod ventilátorem APJB 2800
Objednatel: České vysoké učení technické v Praze
Vypracováno: 04/2005 až 06/2005
dynamické výpočty
technologická zatížení

Předmětem práce byl dynamický výpočet betonového základu s ventilátorem APJB 2800. Výrobce stroje ZVVA Milevsko předpokládal výměnu původního ventilátoru za nový na stávajícím základu. Výpočet soustavy základ–stroj byl založen na dokumentaci původního stavu a na parametrech nového ventilátoru.

Náplň práce:

  • sestavení výpočetního modelu základ-stroj,
  • výpočet parametrů pružného Winkler-Pasternakova podloží,
  • stanovení amplitudy a průběhu dynamického zatížení při provozu ventilátoru,
  • výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů,
  • výpočet vynuceného kmitání - odděleně pro svislý a vodorovný směr,
  • posouzení úrovně odezvy z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce základu.